Wauw Capow accepterer gerne returneringer, men ikke længere end 14 dage fra modtagelsesdagen. Varerne skal være i deres originale, ubrugte og uvaskede tilstand og returneres med originale tags og emballage. Ved returnering skal du udfylde den modtaget returformular, og placere den i pakken. Hvis der ikke er nogen returformular eller note med ordrenummeret, kan vi desværre ikke refundere betalingen. Vi beder dig om at være opmærksom på, at det kan tage op til 14 arbejdsdage at behandle refunderingerne. Du er ansvarlig for returomkostningerne ved forsendelse og alle omkostninger.

Vi accepterer ikke retur pakker sendt til pakke box eller dao pakker, da de ikke bliver leveret ordentligt.

 

Julegaver
Vi har udvidet retur perioden for julegaver. Der er mulighed for at returnere helt indtil 15. Januar 2024, følg blot instruktionerne nedenfor. Send returneringerne til: 

WAUW CAPOW

Att retur
Vesterfælledvej 61
1750, København V
Danmark

Husk at udfylde returseddel og tilføj den til returforsendelsen. 


Hvis du ønsker at returnere dit køb på vores afhentningssted, skal du blot følge disse nemme trin:

1. Pak de varer, som du gerne vil returnere. 

2. Udfyld returformularen, og placer den i din pakke. 

3. Lever pakken på Vesterfælledvej 61, 1750 København V, Danmark.

4. Når du har leveret pakken, refunderer vi beløbet til din konto indenfor 14 arbejdsdage.

5. Du modtager en e-mail om kvittering for refunderingen. 

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere hjælp til returnering og udveksling, er du meget velkommen til at kontakte os på: shop@wauwcapow.com. 

De bedste hilsner, 

WAUW CAPOW